IRK Barokah adalah sebuah usaha supplier ayam potong dan air bersih